Disclaimer

De website ‘Prullenbakvaccin.nl’ (hierna: Prullenbakvaccin) is slechts bedoeld als een digitale dienst (‘webservice of web-applicatie service’) om vraag naar, en aanbod van, mogelijk overgebleven vaccins tegen het Coronavirus (SARS-Covid-19), ook wel ‘spillage’ of ‘overblijvend vaccin’ genoemd; bij elkaar te laten komen. Dit, zoals nader omschreven op Prullenbakvaccin. Prullenbakvaccin ontwikkelt, verstrekt noch levert enigerlei vaccin of medicijn. Prullenbakvaccin stelt geen medische diagnoses. Prullenbakvaccin stelt geen behandelplan op. Gebruikers van Prullenbakvaccin kiezen zelf of zij naar een deelnemende -potentiële- aanbieder van een vaccin afreizen, en zijn voor deze keuze ook zelf verantwoordelijk. Prullenbakvaccin verwijst voor inhoudelijke informatie over COVID-19, vaccineren en vaccins naar informatie van derden. Voor zover mogelijk hebben samenstellers van de inhoud zich ervan vergewist dat dit betrouwbare bronnen zijn (zoals informatie direct afkomstig van websites van de Rijksoverheid, RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nederlandse Huisartsen Genootschap). Prullenbakvaccin ontvangt geen subsidie, geen vergoeding of andere financiële middelen, noch financiële begunstiging voor haar diensten.

Prullenbakvaccin biedt mensen geen garantie voor het daadwerkelijk beschikbaar zijn van een vaccin. Prullenbakvaccin is geen medische organisatie, geen stichting noch een geregistreerd bedrijf. Prullenbakvaccin is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten en/of daarmee samenhangende vorderingen ontstaan uit het afreizen naar potentiële aanbieders van een vaccin via deze website. Prullenbakvaccin is niet aansprakelijk voor het (toch) niet beschikbaar zijn van een vaccin of daaruit voortvloeiende schade.

Prullenbakvaccin verzamelt persoonlijke gegevens van de aanbieders van vaccins en gebruikers van de website en/of web applicatie, zoals in de Privacy Policy omschreven.

Door de website of webapplicatie, en daaruit voortvloeiende services te gebruiken verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer en aanvaard u tevens de voorwaarden voor gebruik zoals verder omschreven in de Privacy Policy.