PrullenbakVaccin

Red ze. En maak iemand er blij mee!


Vind een locatie Meld een locatie aanInmiddels hebben 297 locaties zich aangesloten.


Kaart ververst elke 30 seconden. Laatst ververst om: 13:47:50
Zoom uitgeschakeld om misbruik te voorkomen


Vaccins beschikbaar Vaccins beschikbaar

Geen vaccins Geen vaccins

Geen vaccins Ik steun de actie 'donatie van vaccins'

Prullenbakvaccin.nl: voor als u restvaccins (ook restvaccins van de boosterronde) wilt aanbieden; of voor als u (versneld) een vaccin wilt ontvangen!

U kunt zich NIET aanmelden of registreren voor een vaccin via deze website. U kunt géén vaccin reserveren. U kunt ook niet kiezen welk type vaccin u wilt ontvangen. U kunt meedoen om het eerste vaccin te ontvangen, het tweede vaccin of een boostervaccin (afhankelijk van type vaccin en of u Corona gehad heeft). De vaccinerend arts bepaalt of u in aanmerking komt, er is dus géén garantie op een vaccin.
Wij verzoeken u om  NIET naar de huisartsen of vaccinerende instanties te bellen.  Dit, om te voorkómen dat zij overspoeld worden met telefoontjes. Lees goed de informatie op deze website.

Zodra een locatie vaccins aanbiedt, wordt het praktijkhuisje blauw. Dan worden ook pas de praktijk locatie gegevens zichtbaar, en kunt u naar de praktijk afreizen.

Huisartspraktijken en ziekenhuizen / GGD's die vaccins denken over te houden, kunnen zich aanmelden. U maakt hier een account aan. Zodra u vaccins over heeft, kunt u -na inloggen- dit aangeven. Dan worden uw locatie gegevens (zonder telefoonnummer) op het door u gekozen moment gedurende een uur zichtbaar. Daarna verdwijnen uw locatie gegevens automatisch weer. 

Lees hieronder verder hoe het precies werkt

Nieuws


Ministerie VWS en VVAA steunen Prullenbakvaccin.nl

Ruim honderd huisartspraktijken doen inmiddels mee aan het artseninitiatief Prullenbakvaccin, dat alsnog wat steun krijgt van demissionair VWS-minister Hugo de Jonge. 

Sinds de website Prullenbakvaccin.nl twee weken geleden is gelanceerd, loopt het aantal huisartspraktijken dat zich hierbij aansluit gestaag op. Deze dinsdagochtend staat de teller op 107 praktijken.

Bovenarm

Demissionair minister De Jonge sprak vrijdag voor het pinksterweekend voor het eerst steun uit voor het initiatief, meldde het ANP. De eerder kritische De Jonge benadrukte weliswaar het ‘een heel onhandige manier’ te vinden om restvaccins te benutten, maar gaf ook aan Prullenbakvaccin ‘geen strobreed in de weg te leggen’. ‘Als je kunt zorgen dat prikken in een bovenarm gaan in plaats van in de prullenbak terechtkomen: altijd doen.’

VvAA heeft Prullenbakvaccin op LinkedIn een ‘sympathiek initiatief’ genoemd dat ‘bijdraagt aan het voorkomen van spillage’, wat VvAA belangrijk vindt. Deze organisatie roept De Jonge op ‘meer duidelijkheid te geven aan zorgprofessionals welke patiënten volgens hem in aanmerking komen’ voor de restvaccins.

Voorkomen

De KNMG staat ‘in principe positief tegenover initiatieven uit het veld die als doel hebben om te helpen voorkomen dat restvaccins moeten worden weggegooid’, aldus een woordvoerder van de artsenorganisatie. ‘De KNMG kan niet oordelen over de uitvoering van dit specifieke initiatief, aangezien ze daar onvoldoende zicht op heeft.

 

Prullenbakvaccin krijgt schoorvoetend akkoord De Jonge

Hoe Hugo de Jonge toch Prullenbakvaccin.nl omarmde

Deze website verbindt vaccinerende instellingen en praktijken die Coronavaccins overhouden met mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19, en aan mensen die sneller hun tweede prik of boostervaccinatie (derde prik) willen hebben. De instellingen die vaccins aanbieden via deze website kunnen hierbij zelf aangeven -via het notitieveld- welk(e) vaccin(s) ze aanbieden, en voor welke bevolkingsgroep. Hierbij worden de geldende overheidsregels en -aanwijzingen gevolgd. 

 

 

Vaccineren is dé uitweg uit de Corona-pandemie. Hoe meer en hoe sneller mensen gevaccineerd zijn, des te eerder kunnen we met elkaar terug naar het normale leven. Er wordt door huisartspraktijken, ziekenhuizen en de GGD gevaccineerd. Aan het einde van een dag vaccineren blijven er -om diverse redenen- eigenlijk altijd vaccins over. Dat is niet te voorkomen, maar vaccin vloeistof -zeker als deze eenmaal geopend is- kan of mag niet altijd bewaard worden.

Dat is zonde, want veel mensen willen heel graag een vaccinatie. Om verspilling van deze vaccins, ook wel ‘spillage’ genoemd, te helpen voorkómen hebben wij deze website gemaakt. Deze website ‘koppelt’ dus zorgverleners, die vaccins over hebben met mensen die er graag een ontvangen. Want elk vaccin dat ongebruikt de prullenbak in gaat is er één te veel.

Alle vaccins die via deze site worden aangeboden zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toegelaten en geregistreerd tegen het Coronavirus. Deze vaccins zijn getoetst op veiligheid en betrouwbaarheid.
Met deze website voorkomen we dus niet alleen verspilling van goede vaccins, maar dragen we ook bij aan het sneller verhogen van de vaccinatiegraad.

Huisartsenpraktijken bieden vrijwel alleen AstraZeneca vaccins aan (noot november 2022: de huisartsen vaccineren inmiddels niet meer.) De deelnemende ziekenhuizen en GGD locaties bieden nog wel diverse vaccins -en ook het vaccin voor de ' boosterronde' aan. 

De initiatiefnemers van de site weten niet (en houden dus ook niet bij) hoeveel, of welk type restvaccin door een aanbieder, daadwerkelijk aangeboden wordt. De vaccinerende instelling of praktijk kan ervoor kiezen om te vermelden met welk vaccin gevaccineerd wordt, of voor welke leeftijdscategorie. Dit is alleen te zien als de praktijk dit zelf heeft aangegeven, en pas op het moment dat ook daadwerkelijk vaccin beschikbaar is (huisje blauw) bij de praktijkgegevens. Bij de initiatiefnemers van Prullenbakvaccin is deze informatie niet bekend, enkel bij de vaccinerende instelling.

De KNMG stelt dat onder strikte voorwaarden (overgebleven) AstraZeneca vaccins mogen worden verstrekt ook aan mensen onder 60 jaar. Deze voorwaarden zijn hier precies na te lezen.

(noot november 2022: op dit moment wordt door de huisartsen naar verwachting niet meer met AstraZeneca gevaccineerd)

Nee, dat kan niet. Wel is het zo, dat vaccinerende praktijken of instanties kenbaar kunnen maken met welk type vaccin er door hen gevaccineerd wordt.


U ziet dit op het moment dat er daadwerkeljk vaccin aangeboden wordt bij de praktijkgegegevens
Prullenbakvaccin weet niet, met welk type vaccin er gevaccineerd wordt tenzij de vaccinerende parktijk of instantie dit dus zelf kenbaar maakt.

 

U biedt een vaccin aan
U vaccineert met een coronavaccin en u heeft mogelijk vaccins over die u niet verloren wil laten gaan

U meldt uw (huisarts)praktijk of vaccinerende instelling aan op deze website via de registratieprocedure. U geeft daarbij het adres aan, waar de vaccinaties daadwerkelijk gaan plaatsvinden (dit kunt u later eventueel nog wijzigen). Er is een vrij notitieveld, hierin kunt u als u dat wilt aangeven met welk type vaccin u vaccineert, maar bijvoorbeeld ook of u enkel een eerste of tweede prik of boosterprik aanbiedt, of een leeftijdscategorie. Dat is geheel aan u. 

>Gebruik bij inschrijving bij voorkeur een praktijk-email adres. U ontvangt na inschrijving van ons een email ter verificatie.
Pas nádat uw praktijk geverifieerd is, kunt u van Prullenbakvaccin.nl gebruik maken. Wij streven ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. 
Heeft u direct vaccins beschikbaar? Vermeld dan ook een 06-nummer, zodat we u snel kunnen ondersteunen!
Na het registratieproces zijn uw locatie gegevens niet zichtbaar op de website. Er verschijnt wel een rood 'huisje' op de kaart; hiervan zijn de praktijkgegevens echter niet te herleiden.

 • U kunt ná inloggen via deze website per dag aangeven, of en wanneer u denkt op die dag vaccinaties beschikbaar te hebben (optie 1, plannen).
  U kunt óók aangeven dat u direct, dus op dát moment, restvaccins over hebt (optie 2, meteen aanbieden).

 • Op het door u gestelde, geplande tijdstip (of als u aangeeft meteen vaccins beschikbaar te hebben) wordt uw huisje 'blauw' op de kaart.
  Pas dan verschijnen -gedurende 60 minuten uw locatiegegevens, zónder telefoonnummer op de website. Dán pas weten mensen dus dat er restvaccins beschikbaar zijn. Na het uur springt uw huisje automatisch weer op 'rood' en verdwijnen uw praktijkgegevens van de site. Zo voorkomen we dat mensen zich melden bij uw praktijk  / instelling, terwijl er naar verwachting geen restvaccins meer over zullen zijn.

  U beslist altijd zèlf of en wanneer u restvaccins aanbiedt. U beslist in samenspraak met een ‘binnenloper’  via het informed consent gesprek, of deze pesoon door u ook daadwerkelijk met een overblijvend vaccin gevaccineerd wordt. U maakt met deze persoon ook het plan voor het aanbieden van een eventueel tweede vaccin of boostervaccin. Wij adviseren u, hier bij de bestelling rekening mee te houden óf uw patient te informeren dit bij eigen huisarts te melden. 
  U BRENGT HIERVOOR GEEN KOSTEN IN REKENING.

U heeft al 1 vaccin gekregen en wil een tweede vaccin of boostervaccin?

U kijkt op de website of er een praktijk instelling in de buurt is, die mogelijk vaccinaties over heeft. U kunt zoeken op plaatsnaam of op postcode. Zijn alle huisjes op de overzichtskaart rood (of groen, omdat ze de actie 'donatie van vaccins' ondersteund hebben), dan worden er op dat moment géén restvaccins aangeboden. Het adres van de priklocaties is standaard niet zichtbaar. Dit, om overlast te voorkomen -en te zorgen dat de artsen gewoon hun dagelijks werk kunnen doen. U kunt daarom ook niet inzoomen op de overzichtskaart. 

Het is onhandig de hele dag de website in de gaten te houden. Wij adviseren u te abonneren op de pushmeldingen via deze website. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, geven de meeste computers u dan direct een melding als er ergens restvaccin wordt aangeboden. U kunt uzelf ook (TIP) 'abonnneren' op 'VaccinAlert',  een twitter notificatie bot. Dan krijgt u op uw mobiele telefoon direct een melding als er ergens vaccins worden aangeboden.

Pas als een priklocatie restvaccins aanbiedt, wordt een huisje op de kaart blauw. Dán verschijnt ook het adres van de vaccinerende praktijk op deze website, gedurende  een uur. Ga alléén naar zo'n locatie als u daar binnen een uur kunt zijn.
Prullenbakvaccin.nl weet niet van te voren, welke praktijk op welk moment restvaccins aanbiedt. 

► U kunt dus géén vaccin ‘reserveren’. Bel hiervoor ook niet de deelnemende praktijken / instellingen!
► Alléén als u in de directe omgeving  bent van een locatie die met de praktijkgegevens zichtbaar is, heeft het zin om naar de locatie te gaan.
► Sommige praktijken vermelden in het praktijkgegevens veld met wat voor type vaccins er gevaccineerd wordt, en of de eerste, of (afhankelijk van het vaccin) een 'tweede prik' wordt aangeboden. Of het 'boostervaccin' (derde prik). Kijk hier dus goed naar! 
►U respecteert de maatregelen, draagt een mondkapje en houdt in een eventuele rij anderhalve meter afstand.
►U veroorzaakt  geen overlast voor de buurt of anderen.

Met nadruk kan het zo zijn, dat de vaccins toch ‘op’ zijn als u aankomt en u niet gevaccineerd wordt. De vaccinerend zorgverlener heeft vaak niet meer dan 10 vaccins over. Er zijn nog meer redenen te bedenken waarom u zelfs als u op tijd bent, toch geen restvaccin krijgt. De zorgverlener kan altijd besluiten u niet te kunnen of willen vaccineren na het toestemmingsgesprek (informed consent). Maar het kan ook gebeuren dat er nog een patiënt naar de praktijk of instelling komt die die dag ook daadwerkelijk aan de beurt was, maar net wat laat is. De vaccinerende arts of zorgverlener zal die patiënt dan wel vaccineren, maar u niet. Daarnaast kan het ook zo zijn, dat bv een huisarts om bepaalde redenen de praktijk vroeger moet sluiten - bijvoorbeeld een spoedgeval - en dan toch niet kan vaccineren.

Het is belangrijk dat u dit weet. Het is immers heel vervelend voor zowel u, maar natuurlijk ook voor anderen en met name ook de zorgverlener als er door onduidelijkheid een vervelende discussie ter plekke ontstaat.

U hebt géén ‘recht’ op een vaccin door het gebruik van deze website. Wij proberen er slechts voor te zorgen dat er geen ongebruikte vaccins verloren gaan, en mensen die willen en daarvoor in aanmerking komen eerder gevaccineerd kunnen worden. Het principe is heel simpel: wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het eerst maalt.

Uiteindelijk beslist vaccinerend zorgverlener, aan de hand van de mogelijk overgebleven vaccins, en pas ná het zogeheten ‘informed consent’ (=voorlichtings- en afstemmings- gesprek) met u, of u ook daadwerkelijk door hem of haar op dat moment gevaccineerd kunt worden. De initiatiefnemers van deze site proberen u dus een goede kans op versneld vaccineren te bieden met ‘overschietend’ vaccin, maar wij - en ook de huisartsen en vaccinerende instellingen die op deze site vermeld staan - bieden u hierop géén garantie.

 

Alleen zó kunnen we dit doen. Hebt u voor bovenstaande géén begrip, of kunt u dit niet opbrengen om wat voor reden dan ook, dan adviseren wij u met nadruk om géén gebruik te maken van dit initiatief.

Het is alleen nog mogelijk een 2e AstraZeneca-vaccin te krijgen bij huisartsenpraktijken die vaccins aanbieden via deze website. Voorwaarde hiervoor is dat u langer dan 4 weken terug uw eerste AstraZeneca-vaccinatie hebt gekregen. Neem hiervoor het bewijs van de eerste vaccinatie mee! (noot november 2022: de huisartsen bieden met grote waarschijnlijkheid geen AstraZenenca vaccins meer aan).

De verschillende GGD locaties en ziekenhuizen die meedoen met Prullenbakvaccin.nl bieden ook de andere types vaccins aan (Pfizer, Moderna, Janssen). Let dus goed op wanneer er vaccins aangeboden worden, en of er in het praktijkveld staat welk type vaccin dit is. Staat er geen type bij, dan heeft de instantie dit niet aangegeven. (Prullenbakvaccin.nl weet dit dan dus ook niet). 

Huisartsenpraktijken die restvaccins aanbieden kunnen geen vervolgafspraak voor u regelen. Dit komt doordat vrijwel alle praktijken met de laatste ronde(s) van het vaccineren bezig zijn. Bij deze locaties kunt u wel terecht voor een tweede vaccinatie. Dat kan alleen als u minimaal 4 weken eerder uw eerste vaccinatie kreeg. U moet dit kunnen aantonen met uw vaccinatiebewijs. 

(noot november 2022: huisartsen bieden naar alle waarschijnlijkheid geen tweede vaccinaties met AstraZeneca meer aan)

 

Ook de 'boosterprik'  (ook wel: het 'boostervaccin' of 'de derde prik'  genoemd) kan worden aangeboden door GGD's en vaccinerende instellingen via Prullenbakvaccin. De boosterprik wordt naar verwachting niet aanboden door huisartsen.

Zoekt u een boostervaccin? Houd dan deze website in de gaten, zet de pushmelding aan -of abonneer u via Twitter op de twitterbot 'VaccinAlert'. Dan krijgt u een melding als er restvaccin voor de boosterprik beschikbaar is.

 • Geldig paspoort, ID-bewijs of rijbewijs
 • Uw vaccinatiebewijs (van de eerste vaccinatie en de tweede vaccinatie)
 • Het 'gele boekje' (niet verplicht)
 • Ingevulde 'gezondheidscheck'

Als u vaccins wilt aanbieden, kunt u zich hier registreren. U ontvangt dan een email, waarin wij bepaalde gegevens van u, enkel voor dit doel, ter verificatie vragen. U kunt te allen tijde vragen om volledig verwijderen van de eerder door u verstrekte gegevens. Uw gegevens worden dus niet voor een ander doel gebruikt, noch aan derden verstrekt conform vigerende privacy richtlijnen. Het is belangrijk dat u, als u mee wilt werken aan het voorkómen van spillage, het registratieproces zo snel mogelijk afrondt.

Meldt u zich aan op het moment dat u vaccins direct wil aanbieden? Zorg er dan voor dat u telefonisch bereikbaar bent voor ons (06-nummer), zodat we u snel kunnen ondersteunen.

Het beste om te raadplegen zijn de pagina’s met betrouwbare en getoetste informatie, zoals de Covid vaccinatie richtlijnen, de informatie zoals te vinden op de website van thuisarts.nl en de informatie zoals aangeboden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook verwijzen wij voor aanvullende informatie rondom het Coronavirus naar website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voor vragen over het vaccin en de veiligheid daarvan verwijzen wij naar deze en deze pagina’s van de Rijksoverheid. Houd er rekening mee dat de informatie per dag geactualiseerd kan worden. Wij adviseren u deze pagina’s te lezen vóórdat u het vaccin ontvangt.

Dit initiatief is geheel op persoonlijke titel, in gezamenlijkheid opgezet en bedacht door: Bernard Leenstra, huisarts in opleiding; Marlies Schijven, chirurg Amsterdam UMC, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Chief Medical Information Officer van VWS; Marco Blanker, huisarts en universitair hoofddocent UMCG; Anees Saban, softwareontwikkelaar. U kunt ons eventueel hier een email sturen: [email protected]